จำนวนผู้เยี่ยมชม

หลักสูตรภาษาจีน 2561ภาษาจีนเพิ่มเติม.pdf

           ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้       รายวิชาภาษาจีนเพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน1- 6.pdf

       ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้          รายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้และแผน.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาจีน ม.3 2/2566